Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ο σπλήν του Baudelaire

Humoralism*. The four humors.
Εκτός από το ενδιαφέρον που ίσως να σου προκαλέσει το παρακάτω πινακάκι, σύνδεσε τον Ιπποκράτη με την ερμηνεία του μπωντλαιρικού Spleen.

HumourSeasonElementOrganQualitiesAncient nameModernMBTIAncient characteristics
Bloodspringairliverwarm & moistsanguineartisanSPcourageous, hopeful, amorous
Yellow bilesummerfirespleenwarm & drycholericidealistNFeasily angered, bad tempered
Black bileautumnearthgall bladdercold & drymelancholicguardianSJdespondent, sleepless, irritable
Phlegmwinterwaterbrain/lungscold & moistphlegmaticrationalNTcalm, unemotional

*http://en.wikipedia.org/wiki/Humorism

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου